Дома > Блог > Блог

Кои се разликите помеѓу индустриските осигурувачи за еднонасочна струја и индустриските осигурувачи за наизменична струја?

2023-09-21

Функциите на индустриските осигурувачи за еднонасочна струја и индустриските осигурувачи за наизменична струја се да ги заштитат електронските компоненти од преоптоварување и оштетување на краток спој во случај на ненормални струи во колото. Поточно, кога струјата во колото ја надминува номиналната сегашна вредност на осигурувачот, осигурувачот автоматски ќе го прекине колото за да ги заштити другите електронски компоненти во колото од прекумерно оштетување на струјата. Во индустриските апликации, овие осигурувачи често се користат како клучна електронска компонента за да се спречи преоптоварување на колото и кратки кола.


22x58 Cylindrical gG Fuse 415V 250A AC J type Slotted Fuse


Разликата помеѓу индустриските осигурувачи за еднонасочна струја и индустриските осигурувачи со наизменична струја лежи во типот на применетата струја. Индустриските DC осигурувачи главно се користат во DC кола, а насоката на струјата е секогаш конзистентна.Индустриски осигурувачи за наизменична струјаглавно се користат во кола со наизменична струја, каде што насоката на струјата се менува и за време на позитивни и негативни циклуси. Дополнително, бидејќи фреквенцијата на струја во AC кола е многу поголема од онаа во DC кола, индустриските AC осигурувачи обично се посоодветни за високофреквентни AC кола отколку индустриските DC осигурувачи. Покрај тоа, индустриските DC осигурувачи имаат повисок номинален напон, додекаиндустриски осигурувачи за наизменична струјаимаат помал номинален напон.